Paelatrükitehnoloogia digitaliseerimine Projekt nr 20.1.01.22-0294

Projekti eesmärgiks on digitaliseerida Haine OÜ põhiprotsess ning elimineerida Digitaliseerimise Teekaardis välja toodud probleemid ja kitsaskohad. Projekti olulisimaks tegevuseks on digitaalse trükitehnoloogia rakendamine. Projekt on olulisim osa ettevõtte moderniseerimise ja digitehnoloogiatele ülemineku kavast.

Projekti kogumaksumus on 701 958 (seitsesada üks tuhat üheksasada viiskümmend kaheksa eurot) eurot, millest lõppsaaja omafinantseering on minimaalselt 422 279 (nelisada kakskümmend kaks tuhat kakssada seitsekümmend üheksa eurot) eurot ja
toetus on maksimaalselt 279 679 (kakssada seitsekümmend üheksa tuhat kuussada seitsekümmend üheksa eurot) eurot.

Projekti tulemusena:
– Suurenevad ettevõte tootmisvõimsus, käive ja lisandväärtus töötaja kohta.
– On juurutatud digitaalne trükitehnoloogia.
– On lõpuni juurutatud ja seadistatud SAF-tarkvara ettevõtte vajadustega vastavaks.
– On loodud ja kasutusele võetud tootearenduse/CRM moodul.
– On korrastatud dokumendihaldus.
– On kasutusele võetud tootmistellimuste moodul ja mittevastavuste raporteerimise lahendus.
– On loodud püsiklientide iseteeninduskeskkond.